اخبار معاونت
اعطای جوایز مسابقه نقاشی و مقاله نویسی با موضوع تغیرات اقلیم مخاطره محیط زیست دریایی

جوایز برندگان مسابقه نقاشی و مقاله نویسی با موضوع تغیرات اقلیم مخاطره محیط زیست دریایی از طرف سازمان منطقه ای

حفاظت از محیط زیست دریایی (راپمی) به مناسبت روز محیط زیست منطقه 24 آوریل 2019 برابر با 4 اردیبهشت 1398امروز مورخ 15/4/98 در معاونت محیط زیست دریایی و تالاب ها توسط دکتر لاهیجان زاده معاون محیط زیست دریایی و تالاب ها اهدا شد.

 اسامی برندگان به شرح ذیل می باشد:

- خانم هلیا علمی                      نفر اول مقاله نویسی

-  خانم فاطمه تبریزی                  نفر اول نقاشی

- آقای پرهام قاسمی                  نفر دوم مقاله نویسی

- خانم فاطمه تبریزی                   نفر سوم مقاله نویسی

بيشتر