اخبار معاونت
انتخاب نفر نمونه دریایی سال 1398

هر ساله به مناسبت روز جهانی دریانوردی( دهم تیرماه )و نیز هفته ملی دریانوردی (هفته اول مهرماه) سازمان بنادر و دریانوردی مراسمی را با حضور ارگان‌های دریایی کشور برگزار می نماید.

 ضمن حضور مقامات عالی و مدیران ارشد ارگان‌های دریایی کشور از برترین های  حوزه دریانوردی مورد تقدیر قرار می گیرد همچنین از هر سازمانی یک نفر به عنوان فرد نمونه دریایی در کمیته‌های تخصصی داخلی انتخاب شده و در روز مراسم از ایشان نیز تقدیر به عمل می‌آید.

امسال از مجموع نفرات معرفی شده سازمان از ۷ استان ساحلی آقای علی بیانی از استان گلستان توسط کمیته فنی به عنوان نفر نمونه دریایی سال98 سازمان محیط زیست برگزار شد که طی مراسم روز دریانورد از زحمات و تلاش‌های ایشان در عرصه دریای کشور تقدیر به عمل آمد

بيشتر