نام سمت تلفن تماس
دکتر احمدرضا لاهیجان زاده معاون محیط زیست دریایی و تالاب ها  88233202
دکتر ضیاالدین الماسی مدیر کل دفتر بررسی و مقابله با آلودگی های دریایی  42781487
مهندس داود میرشکار مدیر کل دفتر حفاظت از زیست بوم های دریایی و سواحل دریایی 42781753
دکتر مسعود باقرزاده کریمی مدیر کل حفاظت و احیاء تالاب ها 42781862